Vincelovo u Kaptolu 20. siječnja 2013.

Budući da je sastanak započeo u 18:00 sati, a završio u 2:30, za naslutiti je da je rasprava bila kvalitetna te da su donijeti i neki bitni zaključci. Osim radnji i odluka koje je bitno donijeti, članovi Udruge raspravljali su o održavanju Vincelova u Kaptolu, a koje dolazi za mjesec dana. Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova sastanka donešena je odluka kako će se Vincelovo u Kaptolu održati. Budući da ova generacija nije ta koja je počela štovati ovu manifestaciju, nije na njoj niti red da donse odluku da se Vincelovo u Kaptolu više ne slavi.

Zavisno o vremenu, uvjetima, finacijama i ostalim zavisnim elementima koje prate održavanje ove manifestacije, članovi Udruge organizirat će Vincelo u Kaptolu na lokaciji Bistra kao i dosadašnjih godina u nedjelju 20. siječnja 2013. godine. Cijeli protokol manifestacije bit će donešen i javno obznanjen na slijedećem sastanku, a koji je dogovoren odmah početkom godine.