Proizvođači vina kao trošarinski obveznici

 

Ovim putem obavještavamo vas o potrebi upisa u registar trošarinskih obveznika članova vaše udruge, koji nisu dosad upisani, a bave se prodajom vina. Nepoštivanje gore navedene zakonske obveze podliježe prekršajnim sankcijama.

Obrazac za prijavu (PUR obrazac) nalazi se na internet stranici www.carina.hr, harmonizirane trošarine. Ispunjeni obrazac šalje se poštom s potrebnim dokumentima sukladno čl. 29. st 3. i čl. 40. st. 2. Pravilnika o trošarinama (NN 1/10) na adresu: Carinarnica Slavonski Brod, Odjel za trošarine, dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod ili se predaje osobno na navedenu adresu.

Zaključno napominjemo da se ovim dopisom daju pojašnjenja u svezi zakonskih obveza malih proizvođača vinara koji se bave komercijalnom djelatnošću.

Carinarnica Slavonski Brod

PROČELNICA:

Verica Babić, dipl.ing.