Opći podaci

 • Adresa: Vetovačka 2, 34334 Kaptol
 • Telefon: 034/231-023
 • Fax: 034/313-104
 • e-mail: info&udruga-vvv-kaptol.hr
 • Matični broj: 1817744
 • OIB: 57633333727
 • IBAN: HR0423400091111113720 
 • Kontakt osoba i broj telefona: Ferdinand Novak 098/452-111
 • Predsjednik: Ferdinand Novak, oec.
 • Tajnik: Mile Pavičić, ing.
 • Godina osnivanja: 23. ožujak 2003.
 • Broj članova udruge: Udruga trenutačno broji 198 članova

Ispis   E-mail