Troškovnik rada preše

Uslužno prešanje grožđa

 

1. ČLAN UDRUGE -Prva preša -200,00 kn

2. ČLAN UDRUGE - Prešanje za vlastite potrebe 300,00 kn

3. ČLAN UDRUGE - Prešanje grožđa (prodaja mošta) - 400,00kn

4. OSTALI - 500,00 kn

 

Preša je kapaciteta 2000 kg. U cijenu prešanja uključeno je i mljevenje grođža (mlincem s odvajačem peteljki), te pretakanje mošta u cisternu.

PRIJAVE: 0981616-825 (Luis)