Edukacija za članove Udruge „VINO-KAP“ o zaštiti vinograda

KAPTOL – Jedna od udruga koja se uvijek ističe radom i aktivnostima svakako je Udruga vinogradara, vinara i voćara „Vino – kap“ Kaptol. Zahvaljujući stalnim edukacijama, obrazo-vanjem ali i stalnim ocjenjivanjima vina članova udruge, svakako su zaslužni za poboljšanje kvalitete vina, pa i za osvajanja sve prestižnijih nagrada za kvalitetu vina. Tako njihovi članovi osvajaju šampionske titule i zlatne medalje za kvalitetu na županijskom natjecanju Požeško-slavonske županije, na županijskim natjecanjima u susjednim županijama, na natjecanju Svijet graševine, ali i na natjecanju u Mađarskoj. Članovi Vino-kapa nisu već odavno samo Kap-tolčani, nego i poznati vinari iz kutjevačkog i požeškog vinogorja, brojni gospodarstvenici, tako da u svom članstvu bilježe preko 300 članova. To je svakako respektabilan broj članova za jednu udrugu.

Ovog tjedna priredili su u svom vinskom podrumu i jedan novi ciklus edukacija koji počinje s novom vinogradarskom godinom. – Ovo je prva zimska edukacija koju provodimo dok još nema osim orezivanja, većih poslova u vinogradima. Od Vincelova se kreće s orezivanjem lo-ze, ali treba razmišljati i o sredstvima i načinu zaštite vinograda koja se mora primjenjivati i prije, a i odmah nakon pupanja i prvih listova. Dugo godina surađujemo i koristimo sredstva tvrtke Bayer, pa smo evo odmah za početak organizirali ovu edukaciju s njima u suradnji – istakao je predsjednik udruge Ferdinand Novak na početku edukacije na koju se odazvalo 60-tak vinogradara, a edukaciju je održao dipl. inž. agronomije Petar Živković, predstavnik Baye-ra za kontinentalnu Hrvatsku.

Uz redovne savjete za prve potrebite zaštite vinove loze od redovnih bolesti poseban naglasan dat je na pojavnost bolesti fitoplazme, „zlatne žutice vinove loze“ i način suzbijanja američkog cvrčka koji je vektorski prijenosnik ove bolesti. Ovo je svakako jedna od najopasnijih bolesti koja je i u naše krajeve, prvo Istru i sjeverno zapadnu Hrvatsku već došla, širi se velikom brzi-nom poput epidemije, čini velike štete u vinogradima, a borba protiv te bolesti rezultira za sada uglavnom krčenjem vinograda. Bolest se pojavila i u vinogradima na području Virovitičko-podravske županije, a za sada je u vinogradima Požeško-slavonske županije nema. Tek poneki trs zahvaćen fitoplazmom se osuši, no velika opasnost su vinogradi koji se ne obrađuju redov-no i nemaju bar dva tretmana protiv američkog cvrčka. Vinogradari Požeštine su prihvatili sve preporuke zaštite, te se prošle godine cvrčak nije pojavljivao u većem broju, nego čak su zabi-lježeni mali brojevi pojavnosti američkog cvrčka. Tukaptolački vinogradari mogu biti najzado-voljniji jer kod njih je pojavnost cvrčka na lovkama najmanja, što svakako mogu zahvaliti dob-roj obradi svojih vinograda, a posebno it ome što se svi vinogradi obrađuju i nema zapuštenih vinograda, koji su zapravo idealno mjesto za američkog cvrčka.

Bayer u svom programu već prošle godine ponudio je preparat Sivanto prime, sistemični insek-ticid za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradu. – Moramo istači da smo po svim mjerenjima i parametrima primijetili da je zaustavljeno u 2018. godini brzo napredovanje bolesti fitopla-zme i zaustavljen veliki broj pojavnosti američkog cvrčka. To svakako pripisujemo povećanoj aktivnosti svih sudionika u borbi protiv najezde američkog cvrčka. Njega će uvijek biti ali je pod kontrolom i imamo odličan insekticid za njega. To je isto kao i sa filokserom, ona je uvijek prisutna, ali mi je sprečavamo još u pojavi na vinovoj lozi i to vrlo uspješno - istakao je Živko-vić, koji naglašava da sve više preparata u zaštiti gubi dozvolu za primjenjivanje, i sve više se prelazi na ekološke preparate koji su manje otrovni za okoliš. – Idućih godina sve više sredsta-va će biti na eko osnovi, tvrtka Bayer ide u korak s time i nudit će sve više novih preparata u zaštiti. Kupljene su i neke tvornice u kojima se proizvode ekološki pripravci.

Kako je prošle godine bio izuzetno velik urod u vinogradima, Živković preporučuje da se na-pravi analiza tla u svim vinogradima, čak navodi i primjer da se možda u to uključi i lokalna zajednica i pomogne vinogradarima, jer tlo je nakon takve rekordne berbe iscrpljeno. - Uglav-nom je to klasična prihrana, fosfor, dušik, kalij, a zaboravlja se da treba dodati i željezo, bor, magnezij, mangan, cink. Prve zaštite na vinovoj lozi vinogradari trebaju krenuti kad krene ve-getacija, prvi pupovi, a to sve ovisi i o završetku zime i startu proljeća. Kad se pojave prva tri-četiri lista treba tretirati s kontaktnim pripravcima protiv plamenjače, a tu Bayer nudi Mikal flash, Mikal premium, sve do cvatnje, a za bolji rast boba nudi Profiler. U borbi protiv pepelni-ce Bayer nudi Nativo, Luna experience i Falcon.