Kraj mandata „vinskog kuma“

Nastavljena  je  tradicija  u  Udruzi  „ Vino – kap„  da   se  članovi  udruge  okupe  kod  „starog  vinskog  kuma  „  koji  je  obnašao  dužnost  „  nadglednika vinskih  podruma „  iznimno  ovaj  mandat  dvije  godine   ( Pandemija ) .Biti  vinski  kum  je  iznimna  čast ali i obveza koja  pripada  svake  godine  drugim osobama .  Naš  vinski  kum  Zdenko  Perzel  ugostio  je  desetak  članova  udruge  , podnio  izvješće o  radu   i  počastio  svoje  prijatelje iz  Udruge , onako  kako  dolikuje  „ pravom  vinskom  gazdi  „ uz  toplu  janjetinu  i obilja vinske  kapljice  .

Tradicija  je  u  kaptolačkom  kraju  da  na  krštenju  mošta  budu  dva  vinska  kuma  , ovaj puta  zbog  opravdanih  razloga  nije  bilo  moguće  organizirati  dolazak  našeg  drugog  vinskog  kuma   Stjepana Horvata -Štefa  iz  Zrinskog  Topolovca da  prisustvuje  ovoj  tradiciji . Brzo  smo  postigli  dogovor  da  nastavak  slijedi kod  Štefa  u  Zrinskom  Topolovcu !  Nadamo  se  da  će  ove  godine  biti  organizirano   „ krštnje  mošta- kaptolačko  Martinje    „  i da  ćemo  imati  nove  vinske  kumove  !