Proslava Martinja 2018. godine

Udruga Vinogradara, vinara i voćara "VINO-KAP"  zajedno sa svojih 200 gositiju proslavila je 17.11.2018. godine u sali DVD-a Kaptol kršenje vina ili Martinje. Kumovi ovogodišnjeg Martinja bili su Zdravko Šmitpeter te Dujo Ljevar. Detaljnije o samom događaju kao i bogata fotogalerija dostupna je na stranicama www.pozega.eu