Sastanak s Upravom Kutjeva d.d.

 

Predsjednik Ferdinand Novak je upoznao Upravu Kutjeva d.d. (koja je bila u „punom sastavu“) o razlozima nezadovoljstva kooperanata – članova udruga na ovogodišnji „Otkup grožđa „ . Cijena ovogodišnje graševine standardne kvalitete 18 % šećera od 2.07 kuna ne zadovoljava niti pokrivanje troškova proizvodnje ,a kamoli nekakve zarade. Vinogradari su opterećeni kreditnim davanjima i ovakvi uvjeti otkupa dovode iste u velike financijske poteškoće. Vinogradi su trajni nasadi koji su planirani i poticani ulaganjima države a danas dovode vlasnike u situaciju da iste napuste. Nisu zadovoljni niti sa količinom grožđa po hektaru koja se planira otkupiti. „ Kao predstavnici udruga i članova vinogradara došli smo tražiti zajednički sastanak sa svim kooperantima kojima treba predočiti stanje i novonastalu situaciju . Mi ne želimo biti ničiji „ advokati „ ali hoćemo suradnju koja je uvijek bila korektna i dobra“ – poruka je ovo bila Predsjednika Ferdinanda Novak.

Predsjednik Uprave Kutjeva d.d. gosp. Mladen Tišljarec iznio je elemente koji utječu na cijenu koju su ponudili kooperantima od 2.07 kuna .Iznio je podatak o trenutnom stanju zaliha gotove robe u podrumu koja je cca. 7.000.000 litara te o količini grožđa koje sada mogu otkupiti tj. spremiti u podrum 2.000 tona . Ovakva situacija je nastala slabim plasmanom ili padom potrošnje vina ili velikim uvozom koje opterećuje tržište. U koliko se zalihe vina smanje mogućnost otkupa je time veća.

Pregovori postoje na relaciji Vlade i resornog ministarstva kako bi došlo do pomoći u ovom složenom stanju u sufinanciranju zaliha, tipa rezervi. Uprava Kutjeva razmatra i stanje dugova kooperanata – kredita koji su svjesni da se neće moći servisirati u garantnim rokovima. Isplata dugovanja prema kooperantima za prošlu berbu ide prema planu i dogovorenoj dinamici.

Zaključak sastanka je :prenijeti sve nove informacije koje slijede iz pregovora Vlade i otkupljivača grožđa u RH  te prenijeti informaciju na kooperante sa ovog sastanka.