Sastanak Udruge V.V.V.

Sastanak Upravnog odbora  05.07.2010.

Udruga „V.V.V.“ Općine Kaptol na redovitom sastanku Upravnog odbora (pojačanom sa vinogradarima – članovima ) provela je skupštinsku odluku o kupnji automatske preše grožđa za svoje članove, a sa svim potrebnim priključcima. Nakon dvosatne rasprave o bitnim činjenicama oko organizacije rada i usluga preše dogovoreno je da se ide u nabavku - kupnju iste. Za početak akcije potrebno je prikupiti nekoliko ponuda, te odabrati onu najpovoljniju za Udrugu. Akcija će se provesti prema ubrzanom postupku, a zbog kratkoće vremena i godišnjih odmora. „Ovo je prva ovakva investicija koja će direktno podići nivo rada članova i budućih vinara na ovom području, te počeci udruživanja rada i sredstava ili konačno „zadrugarstva“ i zajedničkog rada - ističe predsjednik udruge Ferdinand Novak.

Smještaj preše (u Kaptolu), te odgovorna osoba za rad s prešom još se razmatra.

Prisutne članove, predsjednik Ferdinand Novak, informirao je također o novom događaju koji će popratiti rad «Pudarske službe», a koja ima tradiciju u ovom kraju. Pudari će proširiti svoj djelokrug rada na vinograde iznad Češljakovaca i Podgorja.

Za vrijeme „pudarske službe“ po prvi puta održati će se. „Pudarski dani» i to 11.rujna 2010. god. Svaki zainteresirani «pudar» napraviti će gastronomsku ponudu iz svoga kotlića, a zajednička manifestacija uz bogat kulturno – umjetnički program održati će se u krugu vinskog podruma 11.09.2010. Ovom «manifestacijom» ili ovim činom Udruga ili „pudari“ zasigurno će obogatiti kulturnu jesen u Kaptolu na njima svojstven način. Na kraju sjednice predsjednik Udruge najavio je i nove radove u vinskom podrumu, a sve kako bi podrum dobio još više na izgledu, a jednog dana postao atrakcija, ali i profitabilna ustanova Udruge.