Martinje 2021. u Zagrebu

Nakon  pozdravne  riječi   domaćina, predsjednik  udruge  Ferdinand  Novak   uručio  je  diplome   sa  ocjenjivanja   vina  Boži  Križanec   i  članske  iskaznice  za  nove  članove   Zdravka  Bubnića  i  Sanka   Kostura  - Sanija.   Nakon  obilja  gastro  specijaliteta  i  dobre  kapljice, održan  je  „ martinjski  obred   -  krštenja mošta  u  mlado  vino „ .   Taj  zahtjevan  posao  su  po  prvi  puta  izveli  „ vinski  biskup  „  Igor  Kovačević  i  ministranti  Ferdinand  Novak  i  Mile  Pavičić  ,  uz   asistenciju  vinskih   kumova   Daniela   Unića  i  Zdravka  Bubnića  .  Dosadašnji  vinski  kum  Božo  Križanec   predao  je   vinski  ključ   novim  kumovima , kako  bi  mogli  obnašati  svoju  dužnost  nadamo   se   do  godine . Veselo  društvo  uz  lokalne  tamburaše  dočekalo  je  rano  jutarnje   sate.  Dogovor   je   da   se  ovaj  događaj  ponovi  svake  godine. Drugog  dana  kaptolačka  ekipa  posjetila  je  novog  člana  Sanija , koji  je  u svojoj  kleti  počastio  sve   sa   „samoborskim  doručkom  „  i  dobrim  vinom  .