Dani Bayera

Proizvođač zaštitinih sredstava za vinogradarstvo i vinarstvo,tvrtka Bayer d.o.o.  u suradnji sa  Udrugom  "VINO-KAP"  organiziraju  "Dane  Bayera"  koji ce  se odrzati  16.07.2021. (petak)  u 19,00 sati u Kaptolu u prostoru vinskog podruma Udruge. Pozivaju se svi  zaintetesirani na  ovaj stručni  skup . Nakn stručnog predavanja predviđeno je druženje uz degustacije jela i vina.