Produženje valjanosti kartice za kupovinu zaštitnih sredstava

Udruga  vinogradara,vinara  i  voćara  „ VINO- KAP„   Kaptol  u  suradnji  sa  Učilištem  „ LINK „  iz  Požega   17.02.2020.  organizirala  je  tečaj  i  ispit  za  članove  „ Rukovanje  pesticidima  u vinogradarstvu i voćarstvu „ . Izobrazbu  je  šrošlo  98  članova  (zakonska obveza  istekle  iskaznice  od  pet  godina) .