Edukacija o rukovanju s pesticidima

Savjetodavna služba, ispostava Kaptol i ove će godine organizirati edukaciju „Sigurno rukovanje s pesticidima i pravilna primjena pesticida“. Edukacija će se održati u Kaptolu, u prostoru općinske vijećnice 21.-23. ožujka 2018. g od 8:00-13:30 sati. Ova edukacija bitna je za sve koji rada sa zaštitnim sredstvima jer se bez odslušane edukacije i bez dodijeljene iskaznice ne mogu kupovati zaštitna sredstva. Ova edukacija se plaća te iznosi 380,00 kn. Uplatu je prije pohađanja izobrazbe potrebno izvršiti u korist državnog proračuna na broj računa: HR12 1001005 1863000160 s modelom uplate HR64 i pozivom na broj 5673-4748-OIB uplatitelja. Svaki polaznik da bi se prijavio mora sa sobom ponijeti svjedodžbu o završenoj školi, te osobne podatke. Za sve detalje obratite se Savjetodavnoj službi u Kaptolu (tel. 034/313-941 ili 034/313-942)