Obavijest vinogradarima

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tako u Vinogradarskom registru bilježi 20.751,96 ha, ARKOD podatci bilježe 24.671,72 ha dok Državni zavod za statistiku bilježi 32.458 ha. Nadležno ministarstvo i Agencija upozoravaju da se površine pod vinogradima koje nisu upisane u Vinogradarski registar nakon ulaska RH u EU neće moći naknadno upisati kao vinogradi  (u EU je na snazi zabrana sadnje novih vinograda do 31.12.2015.) sve dok traje zabrana sadnje. Evidentiranje vinograda u Registar od iznimne je važnosti ne samo za RH nego i za proizvođače budući da; svi oni koji nisu evidentirani u Vinogradarskom registru neće moći ostvarivati prava koja ih sljeduju.