Štef novi član naše Udruge

Nekoliko  članova  udruge  „  VINO – KAP  „  bilo  je  u  posjeti  kod  novo – primljenog  člana  Stjepana   Horvata  – Štefa   u  Zrinskom  Topolovcu . Ideja da  do  ovoga  susreta  dođe  je  dugotrajno  pregovaranja  dvaju  predsjednika  udruga  „ Vino –Kap „  Ferdinanda  Novaka  i  Petra  Rimaca  predsjednika  udruge   „ Rovišće „ . Gosp.  „ Štef „  sa  suradnicima  je  ugostio  u  svojoj  vinogradskoj  klijeti  prijatelje  iz  Kaptola , posjetili  su  „ moderni  drveni  pogon „ za  proizvodnju  parketa , piljenih  elemenata i  građe  kojeg je  on  vlasnik .  U  obilasku  pogona  članovi  udruge „ Vino –kap“  imali  su  priliku  vidjeti  još  u izradi ,  elemente  stolova  i  klupa  koje  „ Štef „  daruje   udruzi .  Nakon  degustacije , obilaska podruma  i  kušanja  škrleta , izmjenjeni  su  pokloni  i  „ Štefu „  je  uručena  članska  iskaznica  udruge  „ Vino – Kap „ .           U  programu  je  bio  i  posjet   noćnom  klubu  „  Stare  kočije  „ . 

   Dogovoreno  je da se  idući  susret  neće  tako  dugo  dogovarati  !