Krštenje mošta uz dva kuma

Udruga Vinogradara, vinara i voćara još je jednom otvorila novu vinku godinu, krštenjem vina. Radovi u vinogradu su završeni, tako da se sve aktivnosti mogu usmjeriti prema podrumu, odnosno proizvodnji vina. Detaljnije o Martinju u Kaptolu pročitajte na sranicama Požeške kronike