Proizvođači vina kao trošarinski obveznici

Upis malih proizvođača vina u registar trošarisnkih obveznika

 

Dana 01. siječnja 2010. godine stupio je na snagu Zakon o trošarinama. Sukladno čl. 53. st. 1., 2. i 4. istog Zakona mali proizvođač vina je osoba koja ne proizvodi više od 1000 hl vina godišnje, te imaju za obvezu carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarisnskih obveznika i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Osim obveze upisa u registar trošarisnskih obveznika mali proizvođači vina obvezni su carinarnici nadležnoj prema svom sjedištu, dostaviti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, izvješće o godišnjoj proizvodnji otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca na obrascu (GI-MPV).

 

Ovim putem obavještavamo vas o potrebi upisa u registar trošarinskih obveznika članova vaše udruge, koji nisu dosad upisani, a bave se prodajom vina. Nepoštivanje gore navedene zakonske obveze podliježe prekršajnim sankcijama.

Obrazac za prijavu (PUR obrazac) nalazi se na internet stranici www.carina.hr, harmonizirane trošarine. Ispunjeni obrazac šalje se poštom s potrebnim dokumentima sukladno čl. 29. st 3. i čl. 40. st. 2. Pravilnika o trošarinama (NN 1/10) na adresu: Carinarnica Slavonski Brod, Odjel za trošarine, dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod ili se predaje osobno na navedenu adresu.

Zaključno napominjemo da se ovim dopisom daju pojašnjenja u svezi zakonskih obveza malih proizvođača vinara koji se bave komercijalnom djelatnošću.

Carinarnica Slavonski Brod

PROČELNICA:

Verica Babić, dipl.ing.


Ispis   E-mail