Preša za grožđe

Prvi oblik zadrugarstva

Udruga V.V.V. Općine Kaptol kupila je prešu za grožđe za potrebe svojih članova. Visokotlačna preša kapaciteta je oko 1200 L. Preša je kupljena iz vlastitih sredstava Udruge, a s ciljem olakšanja rada članovima Udruge, boljim iskorištenjem grožđa, te poboljšanja kvaliteta vlastitih vina. Kako je preša u vlasništvu Udruge, a koristit će je njezini članovi, možemo reći da je ovo prvi oblik zadrugarstva, tj. put ka tome.


Ispis   E-mail