Ocjenjivanju vina prethodilo stručno predavanje o zaštiti vinograda