19. GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE „ V I N O - K A P „

Udruga   vinogradara , vinara  i  voćara   „  VINO  -  KAP  „  održala  je  19. Godišnju  izvještajnu   skupštinu . Skupština  je  održana u  vinskom  podrumu  udruge  . Uz  pozdravnu  riječ predsjednika  Ferdinand  Novaka  ,  izješća  o  radu   Udruge  podnijeli  su  :   Mile  Pavičić  -  tajnik,  Josip  Novak  -  blagajnik  , Dražen  Čakalić   -  nadzorni  odbor .   Glasovanjem  su  usvojeni  svi  izvještaji  te  novi  plan   rada  i  financijski  plan za  2022.  Gosti  na Skupštini  bili  su vinari  i  voćari  iz  Našica , te predstavnici  Poljoprivedno  -  savjetodavne  službe .