Preporuke za zaštitu 12.04.2019.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet. Proizvođače višanja i trešanja upozoravamo da je potrebno izvršiti ponovljeno  tretiranje protiv monilije u voćnjacima koji se nalaze u fenofazi cvatnje  ili  precvjetavanja nakon oborina. Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka: U  nasadima višnjama: Signum, Chorus 75 WG, Luna expirience, Topsin M 500. U nasadima  trešnja: Indar 5 EW, Nativo WG, Luna expirience, Signum, Chorus 50 WG. Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.  

Obavijest vinogradarima! Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice te uz smanjenu količinu vode dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice. Protiv crne pjegavosti  u fazi izlaska iz vunastog pupa, odmah  nakon današnjih oborina, izvršiti zaštitu jer nakon oborina s  dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekuju se  optimalni uvjeti za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno  za 8-12 dana ponoviti zaštitu  fungicidima! Primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG. 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.