Preporuke za zaštitu 24.06.2022.

Obavijest voćarima! Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti kontaktnim fungicidom : Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban. Upozoravamo na potrebu tretiranja protiv jabučnog savijača, primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe  koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja. Proizvođačima višnje   i trešnje  koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv  kozičavosti jednim od fungicida:  Delan 700 WDG,  Syllit 544 SC, Chromodin S-65 .  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.  U nasadima šljiva protiv produženog, intenzivnog  leta  šljivinog savijača  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača i breskvinog moljca, upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka. U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista i sive pjegavosti jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji). Protiv pepelnice na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss. Protiv lisnih uši upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina. Ovi pripravci djeluju i protiv ljeskotoča. U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

Obavijest vinogradarima! Početkom tjedna, 14 dana je od preporuke vinogradarima  protiv plamenjače, pepelnice i američkog cvrčka. Stoga protiv plamenjače primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E. U vinogradima  kasnih sorti dozrijevanja feno faza je  pred  zatvaranja grozda, potrebno je izvršiti zaštitu  protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.  Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus) i odraslih jedinki  kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD). Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela! Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u drugom tretmanu  u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 


Ispis   E-mail