Preporuke za zaštitu 09.07.2021.

Obavijest vinogradarima: Vinogradarima kojima je od prošle zaštite od bolesti  prošlo 14 dana kao i od primjene insekticida protiv američkog cvrčka  savjetujemo i dalje  zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače  primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice upotrijebiti: Luna expirience, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG. Izvršiti i drugi tretman  protiv američkog cvrčka  vektora, širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD). Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18. , NN 63/2019., NN 75/21“ Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela! Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze u našoj Županiji. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five .

Obavijest voćarima: Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv  jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka , primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Potrebno je pratiti populaciju crvenog voćnog pauka. U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100. Nasade breskve i nektarine  kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv  breskvinog savijača i breskvinog moljca  upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC. U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.  

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 


Ispis   E-mail