Preporuke za zaštitu

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka informiramo da je od zadnje preporuke palo od 7 do 14 l kiše po m² te je i 19 travnja zabilježena jaka infekcija uzročnika bolesti čađave krastavosti. Preporučuje  se kombinacija pripravka: Chorus 75 WG, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!)

u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Captan 80 WG, Polyram DF,  Ziram 76 WG. U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet. Proizvođačima šljiva preporučamo protiv protiv crne šljivine osice, upotrijebiti: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC.  Nasade višnje u fazi cvatnje  zaštiti  ponovo protiv uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Topsin M 500 SC, Luna experience, Signum. U nasadima trešnje  gdje je feno faza cvatnje primijeniti protiv M. laxa: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Indar 5 EW. Nasadi kojima je cvatnja završila protiv šupljikavosti lista primijeniti organski fungicid: Captan  WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr

 


Ispis   E-mail