Preporuke za zaštitu 09.04.2021.

Obavijest voćarima! Proizvođači voća u našoj Županiji pretrpjeli su  val hladnoće  i to 07, 08. i 09 . travnja gdje su temperature  najniže bile -4℃ a negdje i do -5,8℃, ta najniža temperatura trajala je 3 sata  a temperature ispod nule i do 10 sati 08.0 travnja,  a mnogi voćnjaci koštičavog voća bili su u punoj cvatnji ili precvjetavanju te su izmrznuli u značajnoj mjeri.

Voćnjaci krušaka do 30 % cvatnje, a nasadi jabuka u samom početku cvatnje. Unatoč štetama od izmrzavanja voćnjaci se trebaju štititi od uzročnika bolesti i štetnika kako bi se pripremili za slijedeću rodnu vegetaciju. Vlasnike plantažnih nasada jabuka i   krušaka savjetujemo primjenu fungicidima protiv čađave krastavosti Nasadi se nalaze u feno fazi cvatnje te se preporučuje jedan od  fungicida:  Chromodin S-65,  Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Difcor, Indar 5 EW. Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na osnovu sumpora: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80 i dr. Počeo je let minera kružnih mina, savjeti u idućim preporukama. Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.


Ispis   E-mail