Preporuke za zaštitu 23.03.2021.

Obavijest voćarima! Pozivamo i  savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se voćne vrste nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža ) i čađave krastavosti. Za zimsko ili „plavo prskanje „ primijenite jedan  od  pripravaka na bazi bakra:

Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha  20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu  kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje. Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva. Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara. Najčešće su ugroženi  voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja  100 izboja. U  nasadima  oraha preporučujemo provesti zimsko tretiranje radi preventivnog suzbijanja uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore te bakterijoza. U nasadima lijeske završila je cvatnja  preporučujemo  provesti tretiranja protiv uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti. Pripravci na bazi bakra imaju dozvolu: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cprablau 35 Z WP, Neoram WG, Arione. Protiv ljeskove grinje koja pravi štete u fazi bubrenja pupova primijeniti Microthiol Special Disperss u gornjim dozama. Proizvođačima jagoda savjetujemo da nakon čišćenja zaraženog i osušenog lišća izvrše zaštitu bakrenim pripravcima protiv  bakterijske pjegavosti i  crvene pjegavostil  lista Primijeniti  Nordox 75   WG.  Upozoravamo proizvođače marelica da su marelice u fazi cvatnje te da kišno vrijeme utječe na širenje  zaraze uzročnika -gljive sušenja cvjetova, grančica i grana,  ulaskom patogena kroz njušku tučka. Primijeniti jednim  od pripravaka: Difcor , Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500.  Nasadi bresaka i nektarina  koje  ulaze  u fazu balona  i početka cvatnje  te bi prije  oborina trebalo izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana –monilija i  upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG, Indar 5 EW.

NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 

 

 

 


Ispis   E-mail