Preporuke 17.07.2017.

Obavijest voćarima! Proizvođače  jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti i  primjene jedan preventivni fungicid: Bellis, Zato 50 WG, Zato Plus, Delan 700 WDG, Delan PRO,  Captan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Folpan 80 WDG,  Polyram DF. Protiv breskvinog savijača  i breskvinog moljca upotrijebiti:  Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Imidan  50 WG. Na sortama bresaka  u dozrijevanju, voditi brigu o karenci pripravka.

 

Obavijest vinogradarima! Vinogradarima  savjetujemo izvršiti zaštitu protiv plamenjače i  pepelnice. Od fungicida protiv plamenjače savjetujemo primjenu : Profiler, Polyram DF, Antracol WG 70, Mildicut 25 SC, Electis WG, Dithan M-45, Dithan DG Neotec. Protiv pepelnice u  vinogradima  savjetujemo primjenu: Systhane 24 E,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo,  Collis, Vivando, Talendo, Talendo Exstra, Postalon 90 SC, Luna expirience,  Fond 12 E, Topas 100 EC uz dodatak  fungicida na bazi močivog sumpora: Sumpor SC, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80. Na postavljene žute ljepljive ploče nalazimo ulov američkog cvrčka.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail