Preporuke 07.06.2017.

Obavijest voćarima! Proizvođače  jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti i  primjene jedan preventivni fungicid: Captan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Folpan 80 WDG,  Polyram DF. Savjetujemo i primjenu fungicida protiv   uzročnika bolesti pepelnice  u nasadima jabuka. U voćnjacima jabuka  gdje ima zaraženih mladica pepelnicom, odstraniti zaražene izboje te  upotrijebiti Luna experience, Stroby, Zato 50 WG, Zato Plus ili  pripravak na bazi močivog  sumpora: Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet,  Sumpor SC -80.

Proizvođače jabuka i krušaka upozoravamo na  zaštitu protiv  jabučnog savijača. Coragen 20SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP. Osim kritičnih ulova jabučnog savijača zabilježen je i krtični broj savijača kožice ploda dozvoljeni pripravci su : Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Laser ili Decis 2,5 EC.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja. Primijeniti: Actara 25 WG uz dodatak mineralnog ulja. Ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja. Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo ponoviti tretiranje  protiv šupljikavosti lista  primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan  700 WDG. Protiv pepelnice  na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience ( djeluju i protiv truleži)  ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Protiv breskvinog savijača  i breskvinog moljca upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Calinogor, Chromogor, Avaunt EC( nema dozvolu za breskvinog moljca). Na ranijim sortama bresaka voditi brigu o karenci pripravka. 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail