Preporuke 19.05.2017.

preporuke za zastituObavijest vinogradarima! Vinovu lozu   treba zaštiti od uzročnika bolesti i  izvršiti zaštitu protiv  crne pjegavosti i  primijeniti jedan od fungicida: Antracol 70 WDG, Antracol combi WP 76,  Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb,  Star 80 WP, Polyram DF, Folpan 80 WDG. Protiv  pepelnice primijeniti: Nativo WG, Crystal, Sumpor SC 80, Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG. Obavijest voćarima!

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu protiv čađave krastavosti i pepelnice. Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog  pripravka: Od sistemika upotrijebiti jedan : Domark 40, Score 250 EC, Agro, Difo 25 %EC,  Indar 5 EW. Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji! Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG. U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid: Luna experience ili Stroby WG ili  na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet. Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu protiv produženog leta   jabučnog savijača: Coragen 20SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG. Protiv produženog leta  minera kružnih mina  upotrijebiti  jedan od insekticida: Coragen 20SC, Runner 240 SC Mospilan 20 SP, Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL,  Calypso  SC 480. Proizvođačima šljiva  koji imaju dobar urod primijeniti protiv truleži ploda prije dodirivanja plodova:  Signum, Nativo, 75 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG. Proizvođači koji imaju manji urod izvršiti zaštitu fungicidom protiv šupljikavosti lista  primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan 50 WP, Kastor, Captan 80 WG, Merpan 80 WG koji će i plod zaštiti.  Protiv  produženog leta šljivinog savijača  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Decis100 EC. Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan 50 WP, Kastor, Captan 80 WG, Merpan 80 WG. Protiv pepelnice  na breskvama i nektarinama: Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Protiv  produženog leta breskvinog savijača  upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Calinogor, Chromogor, Kaiso. U nasadima  višanja   na postavljenim  žutim ljepljivim pločama ulovljene prve jedinke trešnjine muhe.  Savjetuje se kontrola leta i primjena insekticida Mospilan 20 SP i Imidan 50 WG.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima i pravilno zbrinuti ambalažu.

 


Ispis   E-mail