Preporuke 04.04.2017.

Obavijest voćarima! Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti. Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze E-2 stadij ružičastog pupa  otvaranje centralnog cvijetado F na jabukama i kruške u fenofazi F2-   puna cvatnja.  Primijenite jedan  od pripravaka: Chorus 75 WG,  Chromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Dithane DG Neotec. Protiv pepelnice na jabukama primijeniti Chromosul 80, Thiovit Jet ili Sumpor SC 80. 

Obavijest vinogradarima! Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, te ujedno dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice. Protiv crne pjegavosti  u fazi izlaska iz vunastog pupa, a najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina, izvršiti zaštitu jer nakon oborina s  dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekuju se  optimalni uvjeti za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno  za 8-12 dana ponoviti zaštitu! Primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol  WG 70

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 


Ispis   E-mail