Preporuke 27.03.2017.

Obavijest voćarima! Marelice  su u fazi  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana )prije najavljenih oborina. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi cvatnje.  Svakako primijenite protiv monilije  jedan od pripravaka: Difcor ,  Indar 5 EW, Teldor SC 500,  Nativo,  Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama. Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti. Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze D 3 – pojava cvjetova do  E-2 stadij ružičastog pupa  na jabukama i kruške u fenofazi E  pojava cvjetova.   Primijenite jedan  od pripravaka:  Chromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Dithane DG Neotec. Protiv pepelnice na jabukama primijeniti Chromosul 80, Thiovit Jet ili Sumpor SC 80. 

Obavijest ratarima! Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili zaštitu od korova u jesen, obavezno je provesti  do kraja busanja. U oziminama se mogu primijeniti herbicidni pripravci Pendigan 330, Stomp 330, te se na taj način riješiti korove koji uslijed toplog vremena brzo niču i zakorovljuju usjev. Ako je bila kasnija sjetva pšenice moguća je i kombinacija Filon  + Logran 20 EW u fazi do početka busanja. U usjevima gdje su prisutni uskolisni korovi: slakoperka i drugi preporučujemo primijeniti  herbicid Axial 50 EC. Ako ga primjenjujemo u kombinaciji sa Logranom 20 WG primijeniti   do kraja busanja. Isto tako se može protiv uskolisnih korova u pšenici primijeniti i Alister New. Osim ovih herbicida  primijeniti se mogu,  protiv uskolisnih i širokolisnih korova: Alister Grande  Granstar 75 DF,  Sekator OD do drugog koljenca, Hussar OD, Grodyl i Vega. Protiv širokolisnih korova upotrijebiti: Mustang, Deherban A Extra, Lancelot 450 WG. Naglašavamo da se u zaštitu od korova ne ide ako usjev pšenice pati od viška vode ili je neishranjen!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 


Ispis   E-mail