Preporuke 06.04.2016.

Obavijest voćarima! Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti  i pepelnice. Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze E-2 stadij ružičastog pupa  do na jabukama i kruške u fenofazi E 2– pojava cvjetova do fenofaze F –početak cvatnje ,   Primijenite jedan  od pripravaka:  Chromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Chorus  75 WG: Protiv pepelnice na jabukama  na bazi močivog sumpora: Sumpor  SC-80, Kalinosul 80, Thiovit  Jet,. Voćnjaci jabuka u blizini šuma mogu imati štete od jabučnog cvjetara izvršiti pregled i kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Obavijest vinogradarima! Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice; Chromosul, Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Sumpor SC-80, - 5 kg ili lit./ha  te ujedno dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice. Protiv crne pjegavosti kad krene vegetacija, a najbolje dan ili dva prije najavljenih oborina, izvršiti zaštitu jer nakon oborina s  dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekuju se  optimalni uvjeti za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, a naknadno se nakon prosječno 8-12 dana ponoviti zaštitu! Primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WDG.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 


Ispis   E-mail