Preporuke 29.03.2016.

Obavijest voćarima! Proizvođače višanja šljiva i trešanja upozoravamo da počinje fenofaza cvatnje te je potrebno izvršiti tretiranje protiv monilije.Gljiva uzrokuje sušenje cvjetova, kasnije u vegetaciji grančica i grana. Tretiranje izvršiti u jutarnjim ili večernjim satima kako se ne bi ometao rad oprašivača!

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka u višnjama: Signum, Chorus 75 WG,Difcor, Luna expirience. U šljivama: Teldor SC 500, Signum, Nativo, Indar 5 EW,.  U trešnjama: Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Luna experience. Breskve i nektarine nalaze se feno-fazi F puna cvatnja. Preporučujemo izvršiti zaštitu u cvatnji od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana . Tretiranje izvesti jednim od pripravaka: Chorus 75 WG, Teldor SC 500, Signum, Nativo, Indar 5 EW, Luna experience.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail