Preporuke 20.03.2016.

Obavijest voćarima! Marelice su u fazi cvatnje preporučujemo ponoviti zaštitu od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana ulaskom patogena kroz njušku tučka. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi E, početak cvatnje. Kišovito vrijeme pogoduje razvoju bolesti. Pa stoga primijenite jedan od pripravaka:Difcor , Indar 5 EW, Teldor SC 500, Nativo, Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama. U nasadima marelice zbog noćašnje temperature ispod nule, preporučujemo uz fungicid protiv monilije primijeniti i pripravak tzv biostimulator : Drin ili Polyamin kao anti stres terapija na nisku temperaturu.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima


Ispis   E-mail