Preporuke 10.07.2015.

Obavijest voćarima!

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida  protiv čađave krastavosti Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WG, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP,  Polyram DF. U voćnjacima sa napadom pepelnice  primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG. U nasadima jabuka i krušaka izvršiti i  zaštitu protiv jabučnog savijača, upotrijebiti jedan od pripravaka: Runner 240 SC,  Madex, Calypso  SC 480, Mospilan 20 SP,  Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion. Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka  i ako se nađe više od 5 pauka po listu primijeniti jedan od akaricida: Zoom 11 SC, Envidor SC 240,  Demitan, Vertimec 018 EC ili Kraft.

Obavijest vinogradarima!

Preporučujemo vinogradarima izvršiti zaštitu protiv plamenjače fungicidima: Mildicut 25 SC, Profiler, Equasion pro, Cabrio top, Melody duo, Antracol combi, Delan 700 WDG. Protiv pepelnice  u vinogradima upotrijebiti kombinaciju fungicida sa fungicidom na bazi močivog sumpora. Upotrijebite:  Luna Exsperience, Collis, Vivando, Talendo,  Nativo 75 WG,  Folicur EW 250, Falcon EC 460,  Systhane 24 E, Domark 40 ME, Topas 100 i jedan  fungicid na bazi močivog sumpora: Sumpor SC 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail