Preporuke 29.05.2015.

Obavijest voćarima Nakon obilnih oborina (više od 100  l/m²) proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo da u nasadima izvrše zaštitu protiv evidentiranih infekcija čađave krastavosti  i uzročnika bolesti pepelnice. Primijenite jedan  sistemični  fungicid protiv krastavosti i

pepelnice: Score 250 EC, Agro  ili Difcor, Indar 5 EW, Clarinet SC (navedene fungicide upotrijebiti najviše četiri puta u vegetaciji) i jedan preventivni fungicid:Captan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Folpan 80 WDG,  Polyram DF. U voćnjacima jabuka gdje ima pepelnicom zaraženih mladica, dodati  pripravak na bazi močivog  sumpora -Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sumpor SC-80. Upozoravaju se voćari, proizvođači višanja da, čim mogu ući u nasad, izvreše tretiranje protiv šupljikavosti lista i kozičavosti. Upotrijebiti: Captan 50, Kastor,  Merpan 80 WDG. U nasadima šljiva ponoviti tretiranje protiv narančaste pjegavosti . Upotrijebiti fungicid:Captan 50, Merpan 80 WDG, Folpan 50 WP, Futura 50 WP. Proizvođačima šljiva, oni koji imaju prilično rodan nasad, savjetujemo ponoviti zaštitu protiv uzročnika truleži ploda. Primijeniti jedan od fungicida: Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, Switsh 62,5 WG. Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica protiv šupljikavosti lista preporučamo primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan 50, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG. Protiv pepelnice  na breskvama i nektarinama primjeniti: Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Na ranijim sortama bresaka ponoviti fungicid protiv uzročnika  truleži  ploda te primijeniti: Signum, Nativo 75 WG,  Teldor SC 500, Switsh 62,5 WG.
Obavijest vinogradarima
Vinogradarima preporučujemo izvršiti zaštitu čim se može ući u vinograd nakon obilnih oborina, a to je ujedno i zaštita pred cvatnju vinove loze. Primijeniti sistemični fungicid protiv plamenjače: Mikal Premium F, Verita, Profiler, Galben F, Forum Star, Ridomil gold kombi 45 WG, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od fungicida: Luna Experience, Stroby WG, Crystal, Sumpor SC ili Chromosul 80.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail