Preporuke 15.05.2015.

Obavijest vinogradarima!

Vinovu  lozu treba zaštiti poslije ovih oborina od crne pjagavosti  kojoj pogoduje kišovito vrijeme za infekciju novo-naraslih mladica   i protiv plamenjače zbog toga primijenite jedan od kontaktnih fungicida:  Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Cadillac 80 WP, Antracol WG 70, Poyram DF, Delan 700 WDG. Protiv pepelnice upotrijebiti: Sumpor SC - 80, Chromosul 80, Crystal , Stroby WG.

 Obavijest voćarima!

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu protiv čađave krastavosti i pepelnice. Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka: Od sistemika upotrijebiti jedan: Indar 5 EW, Clarinet, Score 250 EC, Agro, Difkor. Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 50, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG. Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji! U voćnjacima  jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid na bazi močivog Sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet. Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu protiv  produženog leta jabučnog savijača. Upotrijebiti  jedan od insekticida: Mospilan 20 SP, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL,  Dali, Congo,  Calypso  SC 480.  Navedeni insekticidi djeluju i  na lisne uši u nasadu.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja. Primijeniti:Dimilin SC 48, Actara 25 WG, Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja. U nasadima  višanja  protiv šupljikavosti lista upotrijebiti: Captan 50, Kastor,  Merpan 80 WDG.  Protiv crne trešnjine uši  upotrijebiti:  Calypso SC 480, Rogor 40, Chromogor, Perfekthion. U nasadima lijeske protiv ljeskotoča i lisnih uši  primijeniti insekticid  Calypso SC 480.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail