Preporuke 29.04.2015.

Obavijest voćarima!
Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu nakon  oborina  koje su pale različito ovisno o lokaciji a i prie najavljenih oborina , protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).   Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog  pripravka: Od sistemika upotrijebiti jedan :  Score 250 EC, Agro, Difkor,  Indar 5 EW, Clarinet. Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 50, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.  Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji! U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.
Obavijest vinogradarima!
Vinovu  lozu treba zaštiti poslije ovih oborina kao i najavljenih  od crne pjagavosti (Phomopsis viticola) kojoj pogoduje kišovito vrijeme za infekciju novo-naraslih mladica   zbog toga primijenite jedan od kontaktnih fungicida:  Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Cadillac 80 WP, Antracol WG 70, Poyram DF, Delan 700 WDG. Protiv pepelnice(Erysiphe necator) upotrijebiti: Sumpor SC - 80, Chromosul 80, Crystal , Stroby WG ili Karathane gold 350 EC.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.


Ispis   E-mail