Preporuke 15.07.2014.

Obavijest vinogradarima!
Vinogradarima preporučujemo nakon ovih oborina izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola), preventivnim fungicidima: Mildicut 25 SC, Bakreni antracol WP 63, Amaline Flow, Cabrio top, Delan 700 WDG, Electis, Polyram DF. Protiv pepelnice Uncinula necator) zbog jakog isparavanja u vinogradima upotrijebiti kombinaciju sistemičnih fungicida sa fungicidom na bazi močivog sumpora. Od sistemika upotrijebite: FolicurEW 250, Folicur WP 25, Systhane 12 E, Fond 12 E, Systhane 24 E, Falcon EC 460, Nativo 75 WG, Domark 40 ME, Collis, Vivando, Talendo, Topas 100, Trapez, Gong EC, Palis, Bumper 25 EC. Na bazi močivog sumpora: Sumpor SC, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80.
Obavijest voćarima!
Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo nakon oborina izvršiti zaštitu jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis):Delan 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dodine S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WDG, Captan 50, Stoper, Folpan, Futura 50 WP, Polyram DF. Primijeniti i insekticid protiv jabučnog savijača  i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) upotrijebiti jedan od pripravaka: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Rimon 10 EC, Affirm, Calypso SC 480, Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Calinogor, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40.
U nasadima bresaka i nektarina primijeniti fungicid protiv pepelnice: Nativo WG (djeluje i protiv truleži ploda), Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC. Preporučujemo i primjenu fungicida protiv uzročnika truleži ploda (Monilia fructigena):Signum ili Teldor SC 500. Voditi brigu o karenci na sortama koje su blizu berbe.
Proizvođače višanja i trešanja upozoravamo na potrebu ponovnog tretiranja  protiv uzročnika kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koja se očitujeu vidu ljubičastih pjega na listu, žućenju i opadanju lista. Upotrijebiti jednim od fungicida: Dodine S-65 ili Chromodin S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillak 80 WP, Mankogal.
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.


Ispis   E-mail