Preporuke 06.05.2014.

Proizvođačima jabuka i krušaka, preporučujemo izvršiti zaštitu nakon 60-ak  l oborina  protiv čađavekrastavosti(Vanturia inaequalis) i pepelnice(Podosphaera leucotricha)  Primijenite jedan sistemični fungicid protiv krastavosti i pepelnice: Clarinet SC, Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor i jedan preventivni fungicid: Dithane M-45, Mankozeb,  Antracol WP 70, Polyram DF. U voćnjacima jabuka  gdje ima zaraženih mladica pepelnicom, prvo odstraniti zaražene mladice i iznijeti iz nasada a gore navedenim pripravcima dodati i pripravak na bazi močivog sumpora- Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet,  Sumpor SC -80. U nasadima bresaka, nektarina, višanja, trešanja, marelica   i šljiva   protiv šupljikavosti lista(Stigmina carpophila)upotrijebiti fungicid: Captan 50, Stoper, Merpan 80 WDG. U nasadima bresaka i nektarina protiv pepelnice (Sphaerotheca panosa) jedan od fungicida: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC-80. U nasadima bresaka i nektarina  potrebno je primijeniti i insekticid protiv breskvinog savijača ( Cydia molesta)upotrijebiti: Runner 240 SC, Affirm, Avaunt EC, Coragen 20 SC, Rely, Rogor 40, Calinogor 40.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST o uporabi sredstava za zaštitu bilja.


Ispis   E-mail