Preporuke 29.04.2014.

Obavijest voćarima!
Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo ponoviti preventivnu  zaštitu nakon više od 25 l oborina 1/m² u protekla tri dana, protiv najvažnije bolesti jabuka čađave krastavosti (Venturia inaequalis), i najave nastavka kišnog perioda. Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka: Od sistemika upotrijebiti jedan : Score 250 EC, Cros, Difkor,  Indar 5 EW, Clarinet.
Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 50, Star 80 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WDG, Polyram DF,  Ziram 76 WG.
Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.


Ispis   E-mail