Preporuke 24.06.2014.

Obavijest voćarima!
Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina  jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis): Delan 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dodine S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WDG, Captan 50, Stoper, Folpan, Futura 50 WP, Polyram DF. U voćnjacima sa napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.
Proizvođače višanja i trešanja upozoravamo na potrebu tretiranja nakon berbe protiv  uzročnika kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koja se očituje u vidu ljubičastih pjega na listu, žućenju i opadanju lista. Stoga proizvođače višanja upozoravamo da izvrše zaštitu jednim od fungicida: Dodin S-65 ili Chromodin S-65 , Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillak 80 WP. Proizvođače višanja upozoravamo na pojavu eriofidnih grinja u mladim nasadima   čiji se simptomi očituju u kovrčanju vršnog lišća i lišće poprima bakrenastu boju. Proizvođači višanja mogu donijeti uzorke mladica na pregled 04.07. četvrtak od 8-12.00 sati u ured u Kaptolu, Školska 3.
Obavijest vinogradarima!
Vinogradarima preporučujemo izvršiti zaštitu i dalje sistemičnim f ungicidima plamenjače (Plasmopara viticola) jednim od fungicida: Forum, Star, Verita, Profiler, Mikal Premium F Mikal Flash, Winner, Attila, Galben F, Baldo F, Ridomil gold kombi 45 WG, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG. Protiv pepelnice u vinogradima upotrijebiti kombinaciju sistemičnih fungicida sa fungicidom na bazi močivog sumpora. Od sistemika upotrijebite: Collis, Vivando, Talendo, Systhane 12 E, Fond 12 E, Falcon EC 460, Topas 100, Trapez, Gong EC, Palis, Bumper 25 EC. Na bazi močivog sumpora: Sumpor SC, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80. Može se upotrijebiti i fungicid drugog načina djelovanja: Stroby WG, Zato 50 WG ili Crystal.
Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!
Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA